Voor een gezond en veilig sportklimaat.

Het protocol Gewenst gedrag zet de lijnen uit voor een gezond en veilig sportklimaat binnen NTC’72. Binnen het protocol zijn de omgangs- en gedragsregels vastgelegd. De algemene ledenvergadering (= de leden) bepaalt hierin hoe we met elkaar omgaan om een gezonde en veilige club te zijn.

De voorlopige vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging is: Erik Konings. E-mail: Erikkonings@icloud.com / Mobiel: 06-53841640.

Voor de trainer en jeugdcommissieleden is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag aanwezig. De omgangsregels van gewenst gedrag binnen NTC’72:

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet; iedereen telt mee binnen de club.
  2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  3. Ik val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade.
  4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  7. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  8. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  9. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongew