Contributie bij NTC ’72.

In het formulier dat je hieronder kunt downloaden vindt je een overzicht van de contributie en bijkomende kosten. Indien hierin wijzigingen plaatsvinden worden deze via de Algemene Ledenvergadering gecommuniceerd.

Contributies en overige bijdragen NTC 72.xls

Lidmaatschappen

JAARLIDMAATSCHAPPEN 

Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari t/m 31 december van enig jaar. Indien niet tijdig wordt opgezegd (vóór 4 december van enig jaar) loopt het lidmaatschap automatisch door voor 1 jaar. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Ieder spelend lid van NTC ‘72 is automatisch lid van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Voor informatie over tennistraining klik hier

Senior lidmaatschap

Tennislidmaatschap voor leden van 18 jaar en ouder

Junior lidmaatschap

Tennislidmaatschap tot het jaar waarin men 18 jaar wordt

Gezinslidmaatschap

Twee ouders met een onbeperkt aantal juniorleden

Studentenlidmaatschap

Studerende seniorleden (tot het kalenderjaar waarin men 26 jaar wordt) die zowel thuis als extern wonen. Een bewijs van het volgen van (voortgezet) onderwijs dient jaarlijks opnieuw te worden overlegd. Dit bedrag wordt uitsluitend gehanteerd indien bedoeld bewijs vóór 1 februari van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie is ingeleverd.

Ondersteunend lid

Lid maakt geen gebruik van de banen

TIJDELIJKE LIDMAATSCHAPPEN

Zomerlidmaatschap/Zomer Challenge

Tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden.  Jaarlijks wordt bekeken of dit in de zomer aangeboden wordt. Klik hier voor verdere informatie.

Competitielidmaatschap

De voorwaarden zijn als volgt.

  • Het competitielid is lid van een andere Nederlandse tennisvereniging
  • Het competitielidmaatschap is een tijdelijke lidmaatschap voor 1 team en geldt alleen voor én gedurende de voorjaars- of de najaarscompetitie. Je kunt ook voor beide competities, competitielid worden.
  • In deze periode mag je gebruikmaken van de tennisbanen om competitie te spelen.
  • De kosten bedragen € 25,- per competitie.
  • Je wordt niet ingedeeld voor bardienst of gevraagd om andere vrijwilligerstaken op je te nemen, en je kan buiten de competitieperiode niet vrij spelen en trainen is ook niet mogelijk.
  • Competitieleden kunnen hun competitielidmaatschap op elk moment laten omzetten naar een regulier lidmaatschap. In dat geval zullen de reeds betaalde kosten voor het competitielidmaatschap in mindering worden gebracht op de kosten voor het reguliere lidmaatschap, wat ingaat vanaf de start van de competitie waaraan werd deelgenomen. Inschrijfkosten laten we dan buiten beschouwing.