Aanmelden Leden

Als je lid wilt worden van NTC’72 dan kun je onderstaand aanmeldingsformulier invullen. Daarnaast vragen we je de automatische machtiging te printen en te ondertekenen zodat de contributie jaarlijks automatisch geïncasseerd kan worden. Dit formulier kun je dan in de brievenbus deponeren bij de ledenadministratie op onderstaand adres. Indien je een scanner hebt mag je het getekende incassoformulier ook digitaal naar de ledenadministratie versturen middels mail.

Nieuwe leden zijn inschrijfgeld en contributie verschuldigd (meer info over de bedragen vind je onder ‘contributie‘). Daarnaast wordt een borg in rekening gebracht ten behoeve van het draaien van de bardienst (zie huishoudelijk reglement).

Na ontvangst van alle documenten bij de ledenadministratie volgt de aanmelding bij de KNLTB. Circa twee weken na je inschrijving ontvang je een ledenpas en kun je gaan tennissen. Je hebt dit pasje namelijk nodig om een tennisbaan te reserveren.

Het is mogelijk een toegangssleutel te krijgen voor het tennispark en de kleedlokalen zodat je op alle tijdstippen kan tennissen. Meer informatie hierover vind je onder ‘sleutelplan’.

Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij onze ledenadministratie:

Rose-Anne Feijen
Achtkant 14
6031 HX  NEDERWEERT
0495-520327
leden@ntc72.nl

Met het invullen en versturen van dit/deze formulieren verklaart u akkoord te gaan met:

  1. het huishoudelijk reglement van NTC’72;
  2. het feit dat NTC’72 de borgsom van de sleutel (indien gewenst) en het inschrijfgeld eenmalig afschrijft van uw rekening;
  3. het feit dat de jaarlijkse contributiegelden en de eventuele borg voor bardienstverplichtingen middels automatische incasso worden geïncasseerd door NTC’72;
  4. Onze privacyverklaring

Aanmelden zomerchallenge leden

Wil je je aanmelden voor de zomerchallenge dan kun je ook gebruik maken van bovenstaand aanmeldformulier lidmaatschap NTC’72.

Het aanleveren van een incassoformulier is dan niet van toepassing.