Studentbewijs

Door gepubliceerd op: 07-01-2020Categorieën: Algemeen Nieuws, Jeugd

Beste studenten opgelet!

Willen jullie in aanmerking komen voor de studentenkorting op het lidmaatschap dan graag voor 01 februari 2020 het studentenbewijs van het volgen van (voortgezet) onderwijs voor 2019-2020 inleveren bij de ledenadministratie. Te laat inleveren betekent geen korting!

Studentenkorting is van toepassing voor seniorleden t/m 25 jaar (geboortejaar 1995 of jonger) die een voltijds dagopleiding volgen.

Graag een kopie van inschrijving voor studiejaar 2019-2020, of van de studentenpas inleveren dan wel een ander document waaruit blijkt dat je voltijds opleiding volgt.

Aanlevering mag digitaal via de mail of per post of via whatsapp.

Twijfel je of je in aanmerking komt of heb je dit bewijs recent ingeleverd vraag het even na bij Rose-Anne.

Wil je dit delen?