Uitnodiging ALV 2021

Door gepubliceerd op: 14-03-2021Categorieën: Algemeen Nieuws

Beste NTC ’72 lid,

De Algemene Leden Vergadering, in het kort ALV, is het hoogste bestuursorgaan van onze vereniging. Tijdens dit jaarlijkse evenement worden de belangrijkste te nemen besluiten door het bestuur voorgelegd aan de leden. De leden – jullie dus – zijn immers ‘de baas’ in onze vereniging.

Het is erg belangrijk dat er een goede doorsnede, een goede ‘representatie’ van onze leden deelneemt, om daarmee de kwaliteit van de besluiten te borgen. In het verleden was de opkomst vrij laag, minder dan 10% van onze leden neemt deel aan deze voor onze club belangrijkste bijeenkomst van het jaar!

Nu we -noodgedwongen- een virtuele bijeenkomst moeten organiseren, zou het misschien hét moment kunnen worden deel te nemen! Je bent in ieder geval van harte welkom!

UITNODIGING

Op dinsdag 23 maart 2021 vindt om 19.30 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering online plaats. In verband met de huidige coronamaatregelen kunnen we op dit moment niet samenkomen. Op advies van de KNLTB gaan we de vergadering dit jaar online houden. We zitten dus niet allemaal bij elkaar in één ruimte, maar worden audiovisueel met elkaar verbonden.

Om dit goed te kunnen organiseren, is het noodzakelijk om je vóór zondag 21 maart aan te melden, via een email aan secretariaat@ntc72.nl. Uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de online ALV ontvang je dan een link en instructies om deel te kunnen nemen.

Er zullen een aantal belangrijke beslissingen genomen worden. Eigen inbreng waarderen wij zeer. Mocht dit het geval zijn geef dan je opmerkingen en/of vragen uiterlijk 3 dagen van tevoren door via een e-mail aan Marion Duijts-Wijen (secretariaat@ntc72.nl) van het secretariaat.

Wij hopen op een goede opkomst!

Het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING NTC ‘72

Datum : Dinsdag 23 maart 2021
Locatie : Online
Tijdstip : aanvang 19.30 uur

AGENDA

 1. Opening voorzitter
 2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 5 juni 2020.
  Op verzoek aan het secretariaat (secretariaat@ntc72.nl) worden deze vooraf toegezonden.
 3. Ingekomen stukken & voorstellen van de leden (graag 3 dagen van tevoren aandragen)
 4. Mededelingen bestuur:
  1. Ontwikkelingen Bengele Beweegt
  2. Padelbanen
  3. Aanpassingen kantine
  4. Website/nieuwsbief
  5. Vrijwilligers
  6. Deelname regioloterij
  7. Viering van on 50-jarig jubileum in 2022
 5. Financiën:
  1. Financieel verslag 2020 & begroting 2021 door de penningmeester
  2. Verslag van bevindingen kascommissie
  3. Decharge van de penningmeester en het bestuur
  4. Benoemen 2 nieuwe leden voor de kascommissie
 6. Bestuursleden:
  Bestuurslid/penningmeester Petra Konings: aftredend
  Bestuurslid/secretaris Marion Duijts: aftredend en herkiesbaar
  Kandidaat-bestuurslid/penningmeester Aniek Schepens: verkiesbaar
 7. Goedkeuring aanschaf nieuwe verlichting voor de tennisbanen
 8. Goedkeuring terugbetalen van de borg bardienstverplichting i.v.m. sluiting kantine door de coronamaatregelen
 9. Indexeren contributie- en consumptieprijzen
 10. Commissies; terugblik en plannen
  1. Ledenadministratie (Rose-Anne)
  2. Commissie Paviljoen beheer (Marcel/John)
  3. Commissie Jeugd Tennis – CJT (Roel)
  4. Commissie Wedstrijd Tennis – CWT & Recreatief Tennis – CRT (Will)
  5. Commissie Pinnenlandtoernooi (Lonneke)
  6. Commissie Park & Onderhoud (Antoon)
  7. Commissie Senioren Plus (Jan)
  8. Commissie Sponsoring (Anne)
  9. Commissie Versiering paviljoen (Barbara)
  10. Financiën Bardienst (Berend Jan)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Wil je dit delen?