Tennis met coronarestricties

Door gepubliceerd op: 13-05-2020Categorieën: Algemeen Nieuws

Maandag is door de gemeente Nederweert, als regiehouder ‘coronarestricties’, goedkeuring verleend aan NTC ’72 om, in navolging van het tennis voor jeugd t/m 18 jaar, ook het tennis voor senioren (18+) weer te starten. Op de eerste avond werd er al volop gebruikgemaakt van de banen, voor trainingen, en voor recreatief tennis. Een genot te zien dat er weer ‘reuring’ is op ons tennispark!

De gemeente is niet alleen regiehouder, maar zal ook controleren of de restricties worden nageleefd, en als nodig handhaven met boetes (met strafbladvermelding) tot 390 Euro. Ook NTC ’72 kan beboet worden met een boete tot 4000 Euro, er kunnen als nodig nieuwe restricties geïntroduceerd worden, of, in het ergste geval, kan de toestemming weer ingetrokken worden.

We willen benadrukken dat, hoewel we weer kunnen tennissen, er nog geen sprak is van een ‘normale’ situatie. Zolang zich iedereen houdt aan de restricties, is er ook niets aan de hand:

 • Notie nemen van coronabeperkende maatregelen, en deze strikt naleven (zie bijlage)
 • Alléén enkelspel (bij recreatief tennis)
 • Alléén mogelijk na online reservering/afhangen vooraf via de KNLTB ClubApp (clubnaam N.T.C. ’72, dus inclusief schrijftekens),

We krijgen melding van leden die om wat voor reden dan ook niet online kunnen reserveren. Dit mag natuurlijk geen belemmering vormen te komen tennissen(!), bel in dat geval dan gewoon één van de bestuursleden, dan zullen wij voor je reserveren/afhangen. Al hoe aanlokkelijk (en begrijpelijk) het is om tijdens banenwissel nog even ‘na te buurten’, het is de bedoeling dit soort momenten zoveel mogelijk te beperken. Het tenniscomplex dient zo snel als mogelijk verlaten te worden. Ook mag je niet op het terrein komen als ‘toeschouwer’.

Bij de reservering voor senioren 18+ gelden momenteel de volgende regels:

 • Banen zijn op z’n vroegst één dag vooraf te reserveren
 • Reserveringen zijn 45 minuten
 • Maximaal twéé spelers per baan (enkelspel)
 • Er moeten minimaal 90 minuten tussen twéé reserveringen zitten
 • Introducees zijn (als de regels hiertoe gevolgd worden) toegestaan
 • Er hoeft tijdelijk geen bijdrage (normaliter 5 Euro) betaald te worden door de introducée.

We gaan even bekijken of dit goed loopt, en zullen bloktijden, aantal dagen vooraf reserveren, en tijd tussen reserveringen aanpassen als dit wenselijk is. Voor het tennis van jeugd t/m 18 jaar blijven de maatregelen (zoals toezicht en inschrijving vooraf) van kracht zoals onder meer gepubliceerd op onze website. Enige uitzondering hierop is als een jeugdlid met volwassene uit hetzelfde huishouden wil gaan tennissen, in dat geval is de volwassenen de ‘toezichthouder’.

Kijk, voor je gaat tennissen, altijd even of er updates zijn op onze website: ntc72.nl.

We hopen dat de restricties snel, maar met inachtname van de veiligheid/bescherming tegen corona covid-19 besmetting, verder afgebouwd kunnen en zullen worden. Meeste kans op snelle afbouw is er als we aantonen voldoende discipline te hebben de huidige restricties goed na te leven.

Telefoonnummers bestuursleden welke je kan bellen als het online reserveren/afhangen niet lukt:

 • Antoine 06-52 05 54 41
 • Marion 06-14 62 82 61
 • Matthijs 06-51 38 71 09
 • Petra 06-17 59 14 79

Wil je dit delen?