Diverse mededelingen September 2020

Door gepubliceerd op: 06-09-2020Categorieën: Algemeen Nieuws

Onderstaand een aantal mededelingen.

Bardienstplanning

Er is een nieuwe bardienstplanning gemaakt. Weer voldoende mogelijkheden om je in te schrijven. Vooral op de competitiedagen hebben we jullie nodig. Wij willen onze gasten toch zeker een goed onthaal bieden. Daarnaast zijn de opbrengsten van de bar voor een groot deel belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging. Dus… laat de vereniging niet in de steek en schrijf je in voor een of meer bardiensten!

Wintertrainingen

Er kan weer ingeschreven worden voor tennislessen in het winterseizoen. De lessen starten eind september/begin oktober en lopen door t/m maart 2021. De lessen worden verzorgd door de trainers van Tennis Time Academy (Frank Vermeulen). De inschrijving sluit 15 september 2020. Inschrijven kan via de website (zie nieuwsrubriek)

Voortgang banenvervanging

Bij de gemeente hebben we onze baanvoorkeur, zoals deze is vastgesteld door de ALV op 5 juni j.l. met 87% van de stemmen (exclusief bestuur), kenbaar gemaakt, en dat is ‘Tennis Force II’. In de winterperiode zal deze vervanging uitgevoerd worden.

Met Tennis Force II gaan we naar een all-weather ‘gravel’-achtige baan, waarmee we het advies van de KNLTB volgen, én welke de momenteel beste kwalificaties heeft. Met de keuze voor Tennis Force II zijn we ervan overtuigd dat we onze club voorzien van een toekomstzekere en prettig bespeelbare baansoort.

Een tennisbaankeuze is één van de meest controversiële keuzes welke een tennisvereniging maakt, en ook bij onze club is niet iedereen onverhoopt tevreden met deze keuze.

Er zijn een aantal bezwaren geuit welke we ons zeker ter harte nemen, waarvan aandacht voor het watermanagement één van de voornaamste is. We zullen ons best doen om maatregelen te introduceren om de meeste bezwaren te verhelpen of te verzachten.

Padel introductie

In de toekomstplannen voor de gebiedsontwikkeling van De Bengele staat Padel ook ingetekend, wat ons deugd doet! Daar we snelle introductie van Padel belangrijk vinden om maximaal gebruik te kunnen maken van het Padel ‘momentum’, zullen we bij de gemeente aandringen om Padel zo snel mogelijk te introduceren. Als we ze kunnen overtuigen van de urgentie, is het mogelijk dat Padel al in 2021 gerealiseerd zal worden!

De Bengele ontwikkelingen

Het De Bengele stichtingsbestuur, en de gemeente, zijn ondertussen druk bezig een soort ‘eindschets’ te maken van de gewenste toekomstige situatie in het De Bengele gebied. Wij zijn hier als één van de belangrijkste aanwezigen in het gebied ook bij betrokken. We gaan uiteraard ons best doen om voor onze club een zo gunstig mogelijke ‘eindschets’ te realiseren! De ‘eindschets’ zal spoedig aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden. Hierna zal er pas gepraat worden over de fasering. Daar onze banen op korte termijn op de huidige locatie vervangen worden, zal er voor de locatie van de tennisbanen en het paviljoen voorlopig (naar verwachting) niet veel gaan veranderen.

Sponsorcommissie

Sponsoring is voor onze club een belangrijke bron van inkomsten. Door onder ander deze inkomsten kunnen we de contributie relatief laag houden, en hiermee ook toegankelijk. We zijn naarstig op zoek naar leden voor deze sponsorcommissie! Lijkt het je wat, meld dit dan even bij het bestuur, opdat we je kunnen uitleggen wat het inhoudt. Denk je te weinig tijd hiervoor te hebben? Geen nood, want inzet kan ‘op maat’ ingericht worden!

Zomer ‘Challengers’

Afgelopen zomer hebben we voor het eerst een zomerlidmaatschap geïntroduceerd, genaamd de ‘Zomer Challenge’! Gezien het succes zullen we dit zomerlidmaatschap waarschijnlijk elk jaar gaan aanbieden. Een flink deel van de Zomer Challengers heeft ondertussen te kennen gegeven hun lidmaatschap te willen voortzetten. Welkom!!

Corona maatregelen

We vinden het prettig dat de coronamaatregelen- en restricties over het algemeen goed opgevolgd worden! We hopen dat we dit kunnen blijven voortzetten, want als we niet met z’n allen voorzichtig blijven, hebben we kans dat er weer van alles ‘op slot’ moet gaan, waaronder ook sportfaciliteiten als de onze. Laten we dat voorkomen!

Nieuwsbrief introductie

Binnenkort starten we met een maandelijkse nieuwsbrief, waar je alle wetenswaardigheden ‘compact’ bij elkaar zult kunnen terugvinden. Deze nieuwsbrief zal de huidige mailings vanuit de commissies niet vervangen, maar aanvullen. Ook zijn we bezig te kijken naar het beter mobiel bruikbaar maken van onze website. We hopen je op deze wijze nog beter te kunnen blijven informeren!

Kantine upgrade

De komende tijd starten we activiteiten met welke we onze kantine zullen ‘upgraden’ en een meer gezelligere, woonkamerachtige sfeer zullen geven. We starten met het vervangen van de koelingen, daarna zullen plafond en vloer aangepakt worden, en daarna aankleding als gordijnen, (terras)stoelen, en verlichting. Heb je leuke ideeën of suggesties, zijn deze van harte welkom!

NB: we wensen alle competitieteams heel veel succes!!!

Wil je dit delen?