Bespeelbaarheid tennisbanen bij winterse omstandigheden (vorst, dooi en sneeuw)

Door gepubliceerd op: 14-12-2022Categorieën: Algemeen Nieuws, Jeugd, Senioren

Bij vorst gelden de volgende vuistregels:

  • de tennisbanen mogen in principe gewoon gebruikt worden
  • zijn de banen ‘wit bevroren’, wordt het afgeraden te tennissen omdat deze dan te glad zijn en er gemakkelijk blessures opgelopen kunnen worden
  • bij invallende dooi (opdooi) mogen de banen niet gebruikt worden omdat deze dan beschadigd kunnen worden; pas als de hele ondergrond gedooid is mag er in dat geval weer getennist worden
  • ligt er sneeuw op de tennisbanen mogen de banen eveneens niet gebruikt worden

Volg a.u.b. altijd deze instructies op en voorkom blessures en beschadiging van de tennisbanen!

Opdooi

Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Onze tennisbanen zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe.

Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi.

De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

Wil je dit delen?