Banenvervanging update

Door gepubliceerd op: 11-11-2020Categorieën: Algemeen Nieuws

Op 18 juli 2019 hebben we een eerste gesprek met de gemeente gevoerd over de noodzaak van spoedige vervanging van de tennisbanen.

Aanleiding hiervoor was de slechte toestand waarin de banen zich bevonden, en een rapport van de KNLTB welk in 2015 reeds meldde dat uiterlijk in 2020 de tennisbanen vervangen zouden moeten worden. Niet tijdige vervanging zou de kans op blessures verhogen, en zou het risico met zich meebrengen dat de KNLTB de banen afkeurt voor het spelen van competitie, met alle gevolgen van dien.

Omdat de gemeente deze urgentie in twijfel trok, is een geactualiseerd rapport over de kwaliteit van de banen gemaakt door de KNLTB. Uit dit rapport bleek dat de vervanging wel degelijk nog steeds zeer urgent was, en adviseerde de banen uiterlijk voor aanvang van de voorjaarscompetitie 2020 te vervangen.

Niet alleen de urgentie werd door de gemeente in twijfel getrokken, ook het aantal banen wat nodig zou zijn; ten tijde van de realisatie van 6 banen kende onze club een kleine 500 leden en vanwege de 360 anno 2020, zouden er toch zeker 1 à 2 banen vanaf moeten kunnen, aldus de gemeente. De door ons aangeleverde gegevens en argumenten over de bezetting van de banen (5 dagen per week trainingen op twee banen, 23 competitieteams, de drukte tijdens het Pinnenlandtoernooi en andere evenementen, et cetera), kon de gemeente niet voldoende overtuigen.
De gemeente schakelde daarop externe expertise in bij ingenieursbureau SWECO om deze ‘banendruk’ te laten bevestigen. Ondanks onze eigen cijfers, de adviezen van de KNLTB en het bevestigende advies van de SWECO, bleek de gemeente nog niet overtuigd.

Gelukkig waren de argumenten wel afdoende voor de Gemeenteraad, om budget (€350.000) voor de vervanging te reserveren.

Op de achtergrond heeft de gebiedsontwikkelingsplanning voor De Bengele ook meegespeeld. Het zou voor deze plannen beter zijn als wij op korte termijn baan 5 en 6, én ons paviljoen zouden verlaten zodat daar ruimte vrijkomt voor andere ontwikkelingen. Dit hebben we natuurlijk niet geaccepteerd. De gemeente had (vinden wij) al veel eerder op de noodzakelijke vervanging van de banen moeten anticiperen, dan waren we geen ‘stoorzender’ (als de banen eenmaal vervangen zijn dan blijven ze daar ook weer jarenlang liggen) in het ontwikkelingsgebied geweest. De gemeente heeft ons inziens de urgentie van de banenvervanging te lang gebagatelliseerd.

Ondertussen waren we een traject gestart om de banenvervanging voor te bereiden. Hiertoe werd een werkgroep geformeerd op basis van competenties (zoals voorzitter jeugd, trainer, en groundsman). Tijdens een informatieavond 7 oktober 2019 werden de samenstelling van de werkgroep, selectiecriteria, en de werkwijze gepresenteerd. De door de werkgroep geselecteerde voorkeur, Tennis Force II (all-weather gravel) werd door het bestuur aan het ALV 5 juni j.l. voorgelegd. De ALV heeft met deze voorkeur ingestemd.

Vijf dagen na het ALV, 10 juni, hebben we onze verenigingsvoorkeur kenbaar gemaakt aan de gemeente Nederweert. Op 21 juli werd ons verzocht deze keuze nogmaals toe te lichten, wat we gedaan hebben. Ook zijn we met een aantal leden, die zich niet konden vinden in de verenigingsvoorkeur een dialoog aangegaan. 29 september hebben we andermaal met de gemeente en Wethouder Koolen bij elkaar gezeten om onze voorkeur nogmaals te onderbouwen. Alle argumenten welke we aangedragen hebben lijken niet serieus te zijn genomen. De gemeente liet afgelopen week weten de verenigingsvoorkeur niet te honoreren.

We gaan nu alsnog op zoek naar een andere ‘gravel gelijkwaardige’ baansoort, die hopelijk van dezelfde kwaliteit zal zijn als onze voorkeur: Tennis Force II.

We gaan hier uiteraard ook weer voortvarend mee aan de slag, en hopen dat we vóór aanvang van de voorjaarscompetitie de best mogelijke tennisbanen kunnen realiseren!

Wil je dit delen?