Banenkeuze en ander nieuws

Door gepubliceerd op: 10-06-2020Categorieën: Algemeen Nieuws

Vacatures voor vrijwilligers

We hebben een fantastische club waar maar liefst 70 vrijwilligers zich inzetten voor de club en haar leden! Desondanks zijn we nog op zoek naar een aantal versterkingen, want vele handen maken nu eenmaal licht werk:

  • De commissie jeugd is nog op zoek naar een versterking ter ondersteuning van (activiteiten voor) onze jongste leden
  • De sponsorcommissie is nog op zoek naar nieuwe leden, met name mensen geworteld en (enigszins) gekend in de Nederweerter middenstand en bedrijfsleven
  • Voor onderhoud van ons paviljoen zijn we nog op zoek naar handige klussers

Hoeveel tijd je kan en wilt inzetten kun je zelf bepalen en afstemmen met de betreffende commissies. Iedereen is dus van harte welkom, ook als je je slechts in beperkte mate kan inzetten! Reageer even naar de commissievoorzitters (info op onze website) of naar één van de bestuursleden, ook als je nog wat meer informatie wilt.

Opening terras en paviljoen

In de loop van juni zullen we bij goed weer op dinsdagavonden en donderdagavonden het terras openstellen.
We zijn voornemens om ook het paviljoen weer te openen per 1 juli (tot 1 juli mag alleen de bardienst medewerker in het paviljoen komen).

We dienen ons daarbij strikt aan de hiervoor geldende corona richtlijnen en protocollen te houden! Zo moet de anderhalve meter afstand altijd in acht genomen worden en mogen er maximaal twee personen aan een tafeltje plaatsnemen, uitgezonderd leden van hetzelfde huishouden.

Vanwege de verminderde kans op besmetting zullen we voorlopig alleen pinbetalingen accepteren!

Voor de bardienst zal er een aanvullend protocol en checklist beschikbaar komen om te helpen aan de richtlijnen en protocollen te voldoen. Je kunt je weer inschrijven voor een bardienst.

Vertrouwenspersoon

Het protocol Gewenst Gedrag voorziet in een vertrouwenspersoon. Erik Konings zal voorlopig als vertrouwenspersoon binnen onze vereniging fungeren.

“Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen”

Tennisforce II tennisbaanvoorkeur

Zoals bekend zijn onze tennisbanen versleten en moeten deze op korte termijn vervangen worden. De gemeenteraad heeft dit ook onderkend en heeft budget voor banenvervanging beschikbaar gesteld. Om te bepalen welke baansoort het beste zou zijn voor onze club, heeft de Projectgroep Banenvervanging een studie verricht, met als eisen:

  • Baansoort waarvoor de ondergrond niet hoeft te worden vervangen
  • Baansoort waar het hele jaar op gespeeld kan worden

Verdere criteria, o.a.:

  • Geschikt voor jong en oud
  • Niet blessuregevoelig
  • Behapbaar onderhoud en onderhoudskosten

Nadruk in deze studie is komen te liggen op een vergelijking van de huidige baansoort, kunstgras, met de baansoort zoals geadviseerd door de KNLTB: gravel. Resultante van de studie was dat gravel op de meeste punten een betere of minimaal gelijkwaardige score kent dan kunstgras.

Gravel is in de afgelopen decennia veel vervangen door ‘all weather’ banen als kunstgras, vanwege de ruimere gebruikstijden. Tennisforce II (gravel) heeft dit nadeel niet, kan bij vorst (opdooi) zelfs langer bespeeld worden dan kunstgras. Herintroductie van gravel betekent dat er ook weer besproeid moet worden en dat de banen na gebruik ‘geveegd’ dienen te worden. Deze nadelen wegen ons inziens echter niet op tegen voordelen, zoals spelcomfort, balgedrag, en bespeelbaarheid. Door herintroductie van all-weather gravel kunnen tennissers zich beter ontwikkelen om op een hoger niveau te kunnen spelen. Gravel kan een aanzuigende werking hebben op talenten uit te regio.

Afgelopen vrijdag is tijdens de ALV de voorkeur voor banenvervanging gepresenteerd door de Projectgroep Banenvervanging.

Met deze voorkeur voor Tennisforce II is door de ALV ingestemd.

We gaan deze voorkeur aan de gemeente voorleggen. Behandeling van onze voorkeur staat gepland voor het college van B&W op 23 juni a.s.

Daarna zullen we samen met de verantwoordelijke wethouder en de beleidsambtenaar het tijdspad bespreken en vaststellen. Doelstelling is direct aansluitend op de ‘Competitie 2020’ te starten met de banenvervanging. Mocht er hierdoor (tijdelijk) te weinig tenniscapaciteit zijn, mogen we (telkens in overleg) gebruikmaken van de tennisfaciliteiten van onze collega tennisverenigingen uit Ospel, Eind, en Leveroy.

Missie en Visie

De afgelopen tijd hebben we een missie (waarvoor we staan), Kernwaarden (waar we naar streven), en visie (waarvoor we gaan) ontwikkeld. Deze missie en visie toont onze identiteit, is een leidraad voor de toekomst, geeft antwoorden op vragen vanuit het De Bengele Beweegt initiatief, en voorziet in een basis voor beleidsontwikkeling.

Deze missie, Kernwaarden, en visie zijn door de ALV vastgesteld.

Volgende actie zal zijn om samen met de commissies te kijken hoe we onze visie, middels beleid en ‘roadmaps’, kunnen verwezenlijken.

Wijzigingen bestuur

Afgelopen vrijdag is tijdens de ALV Matthijs Kaan benoemd als voorzitter. Martijn Peeters is benoemd als bestuurslid. Hij gaat Huibert Scheijven vervangen. We bedanken Huibert voor zijn bijdrage in het bestuur.

Wil je dit delen?