Algemene ledenvergadering 5 juni 2020

Door gepubliceerd op: 25-05-2020Categorieën: Algemeen Nieuws

Op vrijdag 5 juni 2020 vindt om 19.30 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Deze zou in maart plaatsvinden, maar is vanwege de corona restricties uitgesteld.

Teneinde zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven de ALV bij te wonen, vindt de ALV niet in ons paviljoen plaats, maar in De Pinnenhof.
In de Pinnenhof en aangrenzende ‘Cocon’ lokalen kunnen we maximaal 60 leden ‘corona-proof’ laten deelnemen. We zitten niet allemaal bij elkaar in één ruimte, maar worden audiovisueel met elkaar verbonden.

Om het goed in te kunnen richten willen we je vragen je op voorhand voor deze vergadering aan te melden, via een email aan secretariaat@ntc72.nl, tot uiterlijk dinsdag 2 juni.

De eerste 60 deelnemers kunnen we plaatsen, bij meer aanmeldingen zullen we ook een mogelijkheid om virtueel deel te nemen inrichten.
Omdat er belangrijke onderwerpen zijn geagendeerd, waaronder een voorstel tot vervanging van de tennisbanen, en vaststelling van onze missie en visie, verwachten we (en hopen we op) een relatief grote deelname.

In de bijlage is de agenda opgenomen. De notulen van de vorige ALV liggen een half uur voor aanvang ter inzage in De Pinnenhof. De conceptuele missie en visie zijn gepubliceerd op onze website ntc72.nl. Eigen inbreng waarderen wij zeer. Mocht dit het geval zijn geef het ons dan uiterlijk 3 dagen van tevoren door via een email aan ons secretariaat (secretariaat@ntc72.nl).

Wij hopen op een goede opkomst.

Agenda ALV 2020 5 juni.doc

Wil je dit delen?